Jak získat informace

Na tomto webu získáte informace o plánované údržbě našich systémů nebo o neplánovaných výpadcích, o kterých nebylo možno informovat pomocí standardních informačních kanálů.
Tyto stránky slouží pouze jako krizový informační kanál.
Používáme ho v případě, kdy selžou standardní cesty, jak informovat zákazníky o neplánovaném výpadku služeb a nebo je reálný předpoklad, že plánovaná údržba bude mít za následek nedostupnost standardních informačních kanálů. Proto prosím prověřte, zda není možné získat informace pomocí standardních informačních kanalů:

1. Zákaznické centrum – sekce Novinky
2. Zákaznické centrum – zaslání Autorizovaného požadavku
3. Zaslání e-mailu na adresu: helpdesk@active24.cz
4. Zákaznická linka:
+420 234 262 000 – pro zákazníky z České republiky
+421 244 460 639 – pro zákazníky ze Slovenské republiky
5. Vyplnění formuláře pro zpětné zavolání

Tento web je aktualizován pouze v případě, kdy nejsou dostupné tyto kanály. Jeho dostupnost je zajištěna díky tomu, že je provozován mimo síť ACTIVE 24.