Výměna záložního hraničního routeru v sekundárním datovém centru

Dne 28.8.2012 od 22:00 do 02:00 bude probíhat výměna záložního hraničního routeru (síťový prvek) v sekundárním datovém centru za nový.

Plánovaná délka údržby je 20 minut, nepředpokládáme žádný výpadek v poskytování našich služeb.

V případě vzniku nepředvídatelných událostí naleznete na tomto místě další informace.