Zvyšování rychlosti připojení našeho primárního datového centra z 1 na 10 Gbps

Dne 13. 9. 2012 od 01:00 – 03:00 budeme zvyšovat rychlost připojení našeho primárního datového centra z 1 na 10 Gbps. Zároveň dokončíme i zvýšení propustnosti naší vnitřní páteřní sítě na 2×10 Gbps.

Cílem uvedených změn je připravit naši síťovou infrastrukturu na růst datového provozu v budoucnu a zvýšit její odolnost vůči DoS útokům.

V uvedeném servisním okně lze předpokládat krátké výpadky dostupnosti našich služeb, které by však neměly v součtu přesáhnout 30 minut. Delší výpadky nepředpokládáme, dostupnost našich služeb bude zajišťována přes záložní konektivitu.

V případě vzniku nepředvídatelných událostí naleznete na tomto místě další informace.